Segítségként az alábbiakban olvashatja a „24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet egyes szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságárólrendelet előírásait:


Adattábla:

10.§ (1) A szórakoztatási célú berendezésen, létesítményen, ideiglenes szerkezeten, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközön jól látható módon fel kell tüntetni

a) a szórakoztatási célú berendezésen szállítható vagy a szórakoztatási célú létesítményen, ideiglenes szerkezeten, szórakozási célú sporteszközön egy időben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számát vagy a megengedett terhelést,

b) a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat,

c) a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét és hatályának lejártát,

d) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény – egyértelmű azonosítást lehetővé tevő – megnevezését, egyedi pályanevét vagy pályarajzot, elrendezési vázrajzot, helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be kell jelölni az eszközcsoport adott tagját.

2) Vasalt út esetében az üzemeltetőnek a beszállásnál tájékoztató táblát kell elhelyeznie az alapvető használati és biztonsági előírásokról, a karbantartásért felelős üzemeltető elérhetőségéről, és rendelkezni kell a használatot szabályozó házirenddel, melynek elérhetőségét internetes honlapon biztosítja.

Letölthető formátumban itt találja az erre vonatkozó mintát:Telepítési jegyzőkönyv:

13. § (1) Az üzemeltető az I. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezés, létesítmény esetén minden telepítést követően az alábbi vizsgálatok során ellenőrzi és dokumentálja a telepített állapotot:

a) a műszaki követelmények vizsgálata, az előzetes üzempróbák során észlelt nem-megfelelőségek kijavítása, és az üzempróbák elvégzésekor felmerült nem-megfelelőségek megszüntetésének ellenőrzése;

b) a szerkezet rögzítése (alápallózás és lehorgonyzás) helyességének ellenőrzése a terveknek és a talajviszonyoknak megfelelően;

c) a tervdokumentációnak való megfelelőség (tervszerűség) vizsgálata keretében

ca) a szükséges teherviselő részek megfelelő beépítésének tételes vizsgálata, ideértve a kirögzítéseket is,

cb) a teherhordó elemek alak és keresztmetszet szerinti megfelelőségének vizsgálata,

cc) a hidraulikus és pneumatikus alkatrészek megfelelő beépítésének és üzemképességének vizsgálata, valamint

cd) a lépcsők, pódiumok, korlátok, burkolatok, díszítések és egyéb alkatrészek megfelelő beépítésének vizsgálata;

d) a berendezés telepítésének (az elhelyezés megfelelőségének) vizsgálata;

e) a lényeges teherhordó szerkezeti elemek állapotának ellenőrzése (szemrevételes vizsgálat);

f) a levehető alkatrészek megfelelő rögzítésének ellenőrzése mind a tartóelemek, mind a világítási vezetékek és az egyéb díszítések esetében;

g) a csatlakozások biztosításainak, a villamos vezetékek és a nyomás alatti vezetékek biztonságos beépítésének vizsgálata (szemrevételes vizsgálat);

h) a biztonsági berendezések terv szerinti felszerelésének, valamint az ajtók és az utasok biztonságára ható berendezések hatékonyságának ellenőrzése (szemrevételes vizsgálat);

i) a szükséges űrszelvényeken belüli szabad helyek és biztonsági távolságok meglétének ellenőrzése;

j) szemrevételes vizsgálat során annak ellenőrzése, hogy nincs-e meghibásodás a villamos részekben;

k) az utasbefogadó egységek és a forgó, emelkedő-süllyedő látványberendezések próbajáratása teher nélkül.

(2) A telepített állapot ellenőrzését az üzemeltetőnek akkor kell kijelölt szervezettel elvégeztetnie, ha nemzeti szabvány az üzemeltetőtől független szervezet általi ellenőrzésként ezt előírja.

Letölthető formátumban itt találja az erre vonatkozó mintát:Kalandpark napi ellenőrzési lap:

Az „MSZ EN 15567-2:2015 Sport- és szabadidős létesítmények. Kötélpályák. 2. rész: Üzemeltetési követelmények” szabvány informatív táblázata alapján az alábbiakban letölthető a kalandpályákra vonatkozó napi kötelező ellenőrzési dokumentum minta:Kalandpark építők és üzemeltetők éves ellenőrzési listája:

Segédletként készítettünk egy biztonságtechnikai jegyzőkönyvet, ami tartalmazza, hogy minden évben mit kell leellenőrizni a kalandpályákon: