A 24/2020.(VII.3.) ITM rendelet értelmében az üzemeltető feladata adattáblát feltüntetni a szórakoztatási célú berendezésen, létesítményen,ideiglenes szerkezeten, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközön:

Segítségként az alábbiakban olvashatja a rendelet előírásait:

10.§ (1) A szórakoztatási célú berendezésen, létesítményen, ideiglenes szerkezeten, valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközön jól látható módon fel kell tüntetni

a) a szórakoztatási célú berendezésen szállítható vagy a szórakoztatási célú létesítményen, ideiglenes szerkezeten, szórakozási célú sporteszközön egy időben tartózkodó személyek megengedett legnagyobb számát vagy a megengedett terhelést,

b) a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat,

c) a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét és hatályának lejártát,

d) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény – egyértelmű azonosítást lehetővé tevő – megnevezését, egyedi pályanevét vagy pályarajzot, elrendezési vázrajzot, helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be kell jelölni az eszközcsoport adott tagját.

2) Vasalt út esetében az üzemeltetőnek a beszállásnál tájékoztató táblát kell elhelyeznie az alapvető használati és biztonsági előírásokról, a karbantartásért felelős üzemeltető elérhetőségéről, és rendelkezni kell a használatot szabályozó házirenddel, melynek elérhetőségét internetes honlapon biztosítja.

Letölthető formátumban itt találja az erre vonatkozó mintát: